Poznań
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej - 1 F - Akademicka - Dziennikarska
Nazwa oddziału

 1 F - Akademicka - Dziennikarska

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • historia
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

język polski

historia

Opis

Akademicka klasa dziennikarska działa pod patronatem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych naukami humanistycznymi, przede wszystkim  dziennikarstwem, filmoznawstwem, teatrologią, czy kulturoznawstwem.

Uczniowie klasy dziennikarskiej mają możliwość uczestniczenia w warsztatach dziennikarskich, wykładach otwartych WNPiD UAM, także w zajęciach prowadzonych przez pracowników i studentów WNPiD UAM specjalnie dla uczniów tej klasy. Uczniowie redagują szkolną gazetkę. Na koniec nauki przewidziano dyplomatorium dziennikarskie, podsumowujące  pracę.