Poznań
Technikum
Technikum Elektroniczno-Mechaniczne - 1D technik mechanik lotniczy
Nazwa oddziału

 1D technik mechanik lotniczy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

informatyka

Zawody

 Technik mechanik lotniczy

Opis

Technik mechanik lotniczy - to wysokiej klasy specjalista, który zajmuje się naprawami statku powietrznego oraz jego podzespołami. Jest wykwalifikowanym pracownikiem, który zna przepisy prawa lotniczego, potrafi czytać dokumentację płatowca oraz silnika.

JEDYNA SZKOŁA W WIELKOPOLSCE KSZTAŁCĄCA W TYM ZAWODZIE.


języki obce: język angielski - kontynuacja, język hiszpański - podstawowy


W trakcie nauki uczeń zdaje jeden egzamin kwalifikacyjny w naszym ośrodku egzaminacyjnym

TLO.03 — Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych:

1) wykonywania obsługi technicznej statków powietrznych i ich podzespołów;

2) wykonywania obsługi liniowej statków powietrznych.


PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWAŃ MECHANIKA LOTNICZEGO SĄ M.IN.:

• konstrukcja statków powietrznych,

• instalacje pokładowe,

• konstrukcje silników lotniczych,

• instalacje hydrauliczne,

• instalacje paliwowe,

• procedury w organizacji obsługowej,

• hangarowanie statków powietrznych,

• prawo i przepisy lotnicze krajowe oraz europejskie,

• bezpieczeństwo w systemach techniki lotniczej.


Zakłady współpracujące z CKZiU m.in.:

AMS LOT, Aeroklub Poznański, Lotniska, Biernat S.J – Lądowisko Żerniki