Poznań
Liceum ogólnokształcące
XII Liceum Ogólnokształcące im. Marie Skłodowskiej - Curie - 1 E klasa politechniczna: 1E1 profil matematyczno-fizyczny
Nazwa oddziału

 1 E klasa politechniczna: 1E1 profil matematyczno-fizyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

Opis

1 E klasa politechniczna: 1E1 profil matematyczno-fizyczny

·         Nauka w tej klasie przygotowuje do studiów na kierunkach ścisłych, uczy systematyczności, planowania, wykonania i analizy własnych działań.

·         Pracownie wyposażone są w tablice interaktywne z bogatym oprogramowaniem do matematyki, fizyki.

·         Uczniowie na lekcjach matematyki korzystają z kalkulatorów graficznych, pomagających lepiej zrozumieć i utrwalić zagadnienia z tego przedmiotu.

·         Młodzież bierze udział w Infizmanii – szkolnym dniu matematyki, fizyki, konkursach matematycznych – SUPERMATEMATYK, KANGUR i fizycznym - LWIĄTKO.

·         Uczniowie na zajęciach przeprowadzają eksperymenty fizyczne w oparciu o tradycyjne, a także innowacyjne pomoce dydaktyczne.

·         Uczestniczą w wycieczkach edukacyjnych, wykładach otwartych organizowanych przez Politechnikę Poznańską oraz Wydziały Fizyki, Matematyki i Informatyki na UAM , zwiedzają laboratoria naukowe.

·         Angażują się w projekty unijne przeznaczone dla uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi.

Przedmiotami wiodącymi są matematyka i fizyka.

Język obcy wiodący: j. angielski, drugi język obcy: j. rosyjski/j. niemiecki do wyboru, o utworzeniu grupy z drugiego języka obcego zdecyduje liczba chętnych do danej grupy językowej (minimum 14 osób).

Punktowane przedmioty: fizyka i język obcy.

O powstaniu danego profilu decyduje liczba chętnych (minimum14 osób).

Cykl kształcenia

4,0