Poznań
Liceum ogólnokształcące
XII Liceum Ogólnokształcące im. Marie Skłodowskiej - Curie - 1D Klasa medyczna: profil biologiczno-chemiczny
Nazwa oddziału

 1D Klasa medyczna: profil biologiczno-chemiczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

Opis

1D Klasa medyczna: profil biologiczno - chemiczny

·         Klasa medyczna to propozycja skierowana do uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, a szczególnie biologią i chemią.

·         W tej klasie będzie nauczany język łaciński.

·         Uczniowie tego profilu dzięki współpracy z Wydziałem Biologii UAM biorą udział w Dniach Akademickich, w czasie których odbywają się wykłady i zajęcia laboratoryjne.

·         Uczestniczą w wykładach i zajęciach na Wydziale Chemii UAM.

·         Prowadzone są w miarę możliwości zajęcia terenowe.

·         Odbywają się lekcje poza terenem szkoły w Palmiarni, Ogrodzie Botanicznym, Ogrodzie Zoologicznym.

·         Uczniowie mają możliwość udziału w Olimpiadzie Ekologicznej, Konkursach Przyrodniczych.

·         Na zajęciach w grupach odbywa się mikroskopowanie.

·         W miarę możliwości zapraszamy pracowników uczelni wyższych na lekcje biologii.

·         Młodzież bierze czynny udział w akcjach prozdrowotnych – profilaktyka raka szyjki macicy np. „Wybierz życie, pierwszy krok” oraz w akcjach społecznych np. „Drugie życie” promującej transplantacje, czy krwiodawstwo, także promującą przeszczep szpiku kostnego „Dar szpiku”.

  • Rozszerzamy horyzonty poprzez wyjazdy tematyczne np. Hydropolis Wrocław, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, Centrum Nauki Kopernik, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku.
  • Zachęcamy do uczestnictwa w konkursach chemicznych np. Ogólnopolski Konkurs Chemiczny Alchemik.
  • Unowocześniliśmy pracownię chemiczną i biologiczną.


Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie do studiów na uczelniach medycznych (np. na wydziale lekarskim, na stomatologii, farmacji, fizjoterapii, analityce medycznej, pielęgniarstwie, położnictwie, kosmetologii, ratownictwie medycznym), na uniwersytecie (np. na biologii, chemii, biotechnologii, psychologii, pedagogice) czy na uniwersytecie przyrodniczym (np. na weterynarii, technologii żywienia, dietetyka).

Przedmiotami wiodącymi są biologia i chemia.

Język obcy wiodący: j. angielski, drugi język obcy: j. niemiecki/ j. hiszpański do wyboru, o utworzeniu grupy z drugiego języka obcego zdecyduje liczba chętnych do danej grupy językowej (minimum 14 osób).

Punktowane przedmioty: biologia i chemia

Cykl kształcenia

4,0