Poznań
Liceum ogólnokształcące
XII Liceum Ogólnokształcące im. Marie Skłodowskiej - Curie - 1C klasa humanistyczna: profil prawniczy
Nazwa oddziału

 1C klasa humanistyczna: profil prawniczy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • historia
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

język polski

historia

wiedza o społeczeństwie

Opis

1C klasa humanistyczna: profil prawniczy

•  Patronat sprawuje Wydział Historii UAM w Poznaniu (od r. 2011).
•  Ze względu na akademicki charakter klasy młodzież uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni.
•  To klasa dla osób zainteresowanych wyborem studiów na kierunkach: prawo, historia, politologia, socjologia itp.
•  Uczniowie biorą udział w spotkaniach z czołowymi przedstawicielami życia publicznego: politykami, prawnikami, ludźmi kultury i nauki.
•  Organizowane są wycieczki przedmiotowe, liczne lekcje muzealne, uczestniczenie w rozprawach sądowych.

·        Uczniowie klasy prawniczej licznie angażują się w debaty oksfordzkie i odnoszą sukcesy na szczeblu centralnym.  Szkoła bierze udział w Poznańskiej Lidze Debat, zawodach organizowanych przez Fundację G5 i innych projektach. Rozwija to umiejętność kreatywnego myślenia, kulturalnej dyskusji, argumentacji, publicznych wystąpień oraz poszerza wiedzę ogólną. Nasi uczniowie poznają zasady  funkcjonowania w życiu publicznym poprzez angażowanie się w organizację prawyborów oraz pracę w Młodzieżowej Radzie Miasta Poznania.

·         Uczniowie biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Przedmioty wiodące to język polski, historia i wos.

Język obcy wiodący: j. angielski, drugi język obcy: j. niemiecki/j. hiszpański do wyboru, o utworzeniu grupy z drugiego języka obcego zdecyduje liczba chętnych do danej grupy językowej (minimum 14 osób).

Punktowane przedmioty: historia, wos.

 

Cykl kształcenia

4,0