Poznań
Liceum ogólnokształcące
XII Liceum Ogólnokształcące im. Marie Skłodowskiej - Curie - 1B klasa humanistyczna: profil teatrologiczno-filmoznawczy
Nazwa oddziału

 1B klasa humanistyczna: profil teatrologiczno-filmoznawczy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • historia
 • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język polski

historia

język angielski

Opis

1B klasa humanistyczna: profil teatrologiczno-filmoznawczy

                   Uczniowie tej klasy kreują życie kulturalne szkoły, dbają o oprawę artystyczną szkolnych uroczystości, organizują wieczorki poetyckie "To lubię...", noce filmowe, okolicznościowe happeningi, tworzą i prezentują  - także poza szkołą - spektakle teatralne.

 • Od dwóch lat organizują ogólnopolski festiwal filmów grozy FilmSteria.
 • Od 14 lat stanowią trzon redakcji gazety szkolnej "Pryzmat".
 • Prezentują swoje talenty w konkursach artystycznych  - odnoszą sukcesy np. w konkursach filmowych, muzycznych, międzyszkolnych i ogólnopolskich konkursach recytatorskich.
 • Współpracują z lokalnymi instytucjami podczas organizacji wydarzeń kulturalnych i akcji społecznych (np. Narodowego Czytania czy projektu "Vaping - globalna epidemia"). Prezentują swoje dokonania w ogólnopolskich mediach (wystąpili w spotach reklamowych w ramach kampanii społecznej pod hasłem "Mały dymek - duży problem").
 • Organizują w szkole spotkania z przedstawicielami świata sztuki - pisarzami, poetami, aktorami, reżyserami.
 • Uczestniczą w corocznych peregrynacjach teatralno-filmowych do Krakowa, Wrocławia, Warszawy czy Łodzi, których celem jest szeroko zakrojona edukacja kulturalna (warsztaty w szkołach teatralnych i teatrach, lekcje muzealne i wieczorne spektakle).
 • Regularnie poznają repertuar poznańskich teatrów i kin, udają się na koncerty i wystawy.

                      Odnoszą sukcesy w konkursach recytatorskich.

                     Reprezentują szkołę podczas lokalnych wydarzeń kulturalnych.

Przedmiotami wiodącymi w tej klasie są  język polski, historia i  język angielski.

Język obcy wiodący: j. angielski, drugi język obcy: j. hiszpański /j. niemiecki do wyboru, o utworzeniu grupy z drugiego języka obcego zdecyduje liczba chętnych do danej grupy językowej (minimum 14 osób).

Punktowane przedmioty: historia, język obcy

 

Cykl kształcenia

4,0