Poznań
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej - 1f akademicka 22
Nazwa oddziału

 1f akademicka 22

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

geografia

informatyka

Opis

Na lekcjach matematyki będzie realizowany program rozszerzony uzupełniony o dodatkowe treści przydatne na studiach wyższych. Na zajęciach z informatyki rozszerzonej będziesz się uczyć rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji z wykorzystaniem komputera i z zastosowaniem podejścia algorytmicznego. Poznasz między innymi tajniki programowania w wybranym języku programowania, relacyjną bazę danych i język zapytań SQL. Rozszerzony program geografii skierowany jest do uczniów zainteresowanych problemami ekonomicznymi i społecznymi zachodzącymi we współczesnym świecie, którzy chcą kontynuować naukę na studiach o kierunkach: ekonomicznych, społecznych, geograficznych oraz pokrewnych. Połączenie informatyki i geografii pozwoli na analizę współzależności w środowisku geograficznym z wykorzystaniem Geograficznych Systemów Informacji, czyli GIS-u.
I j. angielski kontynuacja PP, II j. niemiecki kontynuacja PP