Poznań
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej - 1d dziennikarsko -prawna 22
Nazwa oddziału

 1d dziennikarsko -prawna 22

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • historia
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

język polski

historia

wiedza o społeczeństwie

Opis

Interesuje Cię prawo, pasjonujesz się wydarzeniami z Życia współczesnego świata, lubisz pisać, masz „radiowy” głos, chcesz być blisko ważnych osób i wydarzeń? W klasie o profilu dziennikarsko-prawnym możesz rozwijać swoje zainteresowania. U nas możesz współtworzyć profil szkolny Facebooku, czy też działać w szkolnym Radiu Piątka. Oferujemy doskonalenie warsztatu pracy dziennikarskiej pod okiem profesjonalistów, poszerzanie wiedzy z zakresu języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Będziesz mógł uczestniczyć w wykładach oraz warsztatach prowadzonych przez wykładowców Wydziału Nauk Społecznych UAM, Wydziału Historii UAM lub Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Zdobędziesz i poszerzysz wiedzę prawniczą na zajęciach z edukacji prawnej organizowanych we współpracy z Okręgowa Izbą Radców Prawnych w Poznaniu. Oferujemy także możliwość realizowania się w roli mediatora rówieśniczego, w ramach działającego w szkole Klubu Mediatora, pod okiem profesjonalnych mediatorów. Nauka w taj klasie daje duże możliwości dalszego kształcenia na atrakcyjnych kierunkach, takich jak: prawo, historia, filologia polska, dziennikarstwo, europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, psychologia czy studia językowe.
I j. angielski kontynuacja PP, II j. niemiecki kontynuacja PP