Poznań
Technikum
Technikum Nr 19 - 1e - technik programista
Nazwa oddziału

 1e - technik programista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • informatyka
 • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

informatyka

matematyka

Zawody

 Technik programista

Opis

Praktyki w klasie 3 i 4 w firmach komputerowych i zakładach pracy

Kwalifikacje
 • INF.03 – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • INF.04 – Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Przygotowujemy do:
 • egzaminu Microsoft, Comp TIA, Cisco Networking Academy,
 • uzyskania certyfikatów z między innymi IT Essentials, CCNA, z grafiki komputerowej 
 • kontynuowania kształcenia na studiach wyższych.
Edukacja w zawodzie Technik programista wyposaża uczniów w praktyczne umiejętności:
 • projektowania stron i aplikacji internetowych,
 • projektowania i administrowania bazami danych,
 • projektowania i tworzenia aplikacji desktopowych,
 • programowania aplikacji mobilnych i zaawansowanych aplikacji webowych.


Uczniowie zapoznają się również z teoretycznymi aspektami programowania:

 • algorytmiką,
 • elementami inżynierii oprogramowania,
 • teoretycznymi i praktycznymi aspektami realizacji projektów programistycznych.
Nauka w zawodzie Technik programista przygotowuje uczniów do podjęcia pracy jako programista w firmie informatycznej oraz do kontynuowania edukacji na wszystkich kierunkach związanych z informatyką.