Poznań
Technikum
Technikum Nr 19 - 1c - technik informatyk
Nazwa oddziału

 1c - technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • informatyka
 • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

język angielski

Zawody

 Technik informatyk

Opis

Praktyki: w 3 i 4 klasie

Kwalifikacje w zawodzie
 • INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Przygotowujemy do:
 • egzaminu Microsoft, Comp TIA, Cisco Networking Academy,
 • uzyskania certyfikatów z m.in. IT Essentials, CCNA, z Grafiki Komputerowej
 • kontynuowania kształcenia na studiach wyższych.

Edukacja w zawodzie technik informatyk wyposaża uczniów w praktyczne umiejętności:
 • posługiwania się i naprawy sprzętu komputerowego,
 • zarządzania systemami operacyjnymi (Windows, Linux),
 • zarządzania oprogramowaniem użytkowymi,
 • tworzenia grafiki komputerowej i witryn internetowych,
 • programowania w językach Java Script, PHP,
 • tworzenia i modyfikowania baz danych itp.

Oferta szkoły jest propozycją dla osób, które chcą z profesjonalną pomocą zdobyć zawód, gwarantujący interesującą i dobrze płatną pracę zarówno w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej.


Zajęcia z  grafiki komputerowej prowadzone są na bazie programów PHOTOSHOP, ILLUSTRATOT, CORELDRAW 3Ds MAX.

W ramach zajęć praktycznych uczniowie:
 • uczą się szeroko pojętej obsługi komputerów osobistych (diagnostyka i naprawa sprzętu, instalacja i zarządzanie systemem operacyjnym, instalacja i obsługa programów użytkowych)
 • tworzenia i administracji lokalnymi sieciami komputerowymi (sieci komputerowe np. w domu, szkole, bloku, niewielkim zakładzie pracy)
 • tworzenia dynamicznych witryn internetowych z wykorzystaniem języków Java Scritp, PHP, dołączać informacje zawarte w bazie danych do witryny  internetowej

W klasie 3 i 4 uczniowie odbywają miesięczne praktyki zawodowe w serwisach komputerowych, sklepach komputerowych oraz wszystkich zakładach pracy gdzie są komputery.