Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Swarzędzu - K1- stolarz
Nazwa oddziału

 K1- stolarz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Zawody

 Stolarz

Opis

Stolarz to zawód z długoletnią tradycją. Do szerokiego wachlarza zadań wykonywanych przez stolarza należy zarówno praca z dokumentacją lub rysunkiem technicznym, jak i obsługa nowoczesnych maszyn pozwalających na obróbkę lub łączenie elementów z drewna.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz będzie przygotowany do: wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie, wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich. 
Wykwalifikowany pracownik, potrafiący wytworzyć z drewna prawdziwe dzieła sztuki, wykonane z rzemieślniczą precyzją z pewnością jest w stanie zachwycić oraz wzbudzić podziw u odbiorców.

Język obcy- kontynuacja jednego języka ze szkoły podstawowej.