Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Swarzędzu - F- mechatronik-patronat VWP
Nazwa oddziału

 F- mechatronik-patronat VWP

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Zawody

 Mechatronik

Opis

W ofercie naszej szkoły bardzo dużą popularnością cieszy się mechatronik. Przyszli fachowcy tej profesji podczas trzyletniej edukacji uczą się  projektowania układów sterowania, usprawniania funkcjonowania linii produkcyjnych oraz tworzeniem dokumentacji technicznej. Do obowiązków pracownika może należeć również naprawianie maszyn, dobieranie odpowiednich podzespołów i wykonywanie potrzebnych obliczeń.  Klasa mechatronika objęta jest patronatem koncernu Volkswagen.

Język obcy-niemiecki.