Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Swarzędzu - E- wielozawodowa
Nazwa oddziału

 E- wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Zawody

 Wielozawodowa

Opis

Oddział wielozawodowy.

Język obcy- kontynuacja jednego języka ze szkoły podstawowej.