Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Swarzędzu - D1- mechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 D1- mechanik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Zawody

 Mechanik pojazdów samochodowych

Opis

Propozycja przygotowana i skierowana dla pasjonatów motoryzacji. Mechanik pojazdów samochodowych naprawia i dokonuje przeglądu samochodów oraz innych pojazdów mechanicznych. Do głównych obowiązków pracownika należy, m.in.: wykonywanie prac regulacyjnych, wykonywanie napraw, kontrola stanu technicznego pojazdów, zespołów, podzespołów i układów.


Język obcy- kontynuacja jednego języka ze szkoły podstawowej.