Poznań
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - 1d MEDYCZNA
Nazwa oddziału

 1d MEDYCZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

Opis

Klasa medyczna powstała z myślą o kandydatach, którzy wiążą swoją przyszłość z dziedzinami medycznymi, ale również pozostałymi kierunkami przyrodniczymi. Licealiści w tej klasie potrafią doskonale połączyć umiejętności ścisłe i humanistyczne, których synergia ma dominującą rolę w naukach medycznych i przyrodniczych.

Klasa jest objęta patronatem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Wydziału Biologii UAM w Poznaniu

Od pierwszej klasy uczniowie mają szansę na:

  • uczestnictwo w wykładach, seminariach, warsztatach naukowych organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu oraz Wydział Biologii i Wydział Chemii UAM w Poznaniu,
  • udział i przygotowanie do wielu konkursów przedmiotowych z biologii i chemii, w tym: Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Olimpiady Ekologicznej, Konkursie Naukowym E(x)plory oraz wielu innych,
  • uczestnictwo w wydarzeniach naukowych i akademickich: Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki, Uczniowskiej Konferencji Młodych Chemików, Dniach Akademickich na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu

Co wyróżnia absolwentów klasy Medycznej?

Średni wynik egzaminów maturalnych z chemii i z biologii uzyskiwany co roku przez uczniów tej klasy należy do najwyższych wyników w Poznaniu*, przez co absolwenci II LO plasują się na pierwszej liście rankingowej na kierunkach: lekarskim i lekarsko-dentystycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.**

Absolwenci zostają studentami między innymi takich kierunków jak: lekarski, farmacja, weterynaria, biotechnologia, biologia, chemia i psychologia.

 

Przedmioty dodatkowe

Biologia doświadczalna, Biologia medyczna, Chemia doświadczalna i Analiza chemiczna uzupełniają ofertę klasy, która rozszerza naukę w szkole o przydatne aspekty praktyczne z biologii i chemii. Praktyczne podejście pozwoli łatwiej opanować materiał niezbędny do egzaminu maturalnego, udziału w konkursach przedmiotowych, jak  również ułatwi start w laboratoriach na studiach. Profesjonalnie wyposażone pracownie naukowe, z których uczniowie korzystają podczas lekcji, pozwalają im samodzielnie wykonywać eksperymenty badawcze, doświadczenia chemiczne i obserwacje mikroskopowe. Ponadto, licealiści w klasie drugiej zespołowo realizują projekt edukacyjny w ramach olimpiady praktycznej „Zwolnieni z Teorii”.

* źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

** stanowią najliczniejszą grupę studentów ze szkół wielkopolskich (źródło: dane uzyskane przez szkołę z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu)