Poznań
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - 1c2 EKONOMICZNA
Nazwa oddziału

 1c2 EKONOMICZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

geografia

informatyka

Opis

Absolwenci klasy o profilu EKONOMICZNYM wiążą swoją przyszłość ze studiami ogólnoekonomicznymi, prawnymi, przyrodniczymi, ścisłymi i technicznymi. Szczególnie dedykowane są im studia w zakresie: ekonomii, geoinformacji i geografiki, gospodarki przestrzennej, informatyki i ekonometrii, inżynierii produkcji i zarządzania, ochrony środowiska, polityki społecznej, prawa gospodarczego, rachunkowości, turystyki czy zarządzania.

 

Przedmioty dodatkowe: prawo w biznesie, English for Business

 

Klasa ekonomiczna współpracuje z Instytutem Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu realizując dwuletni projekt „Klasa Akademicka”, Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym oraz Polskim Towarzystwem Geograficznym.

 

Uczniowie tej klasy są aktywnymi uczestnikami wycieczek i tematycznych zajęć praktycznych, wielu projektów edukacyjnych oraz laureatami i finalistami olimpiad i konkursów przedmiotowych m.in. Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady Przedsiębiorczości, Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH, Olimpiady Statystycznej, Olimpiady Lingwistyki Matematycznej, Olimpiady Technicznej, Olimpiady Geograficznej, Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej, Kangura Matematycznego, Wielkopolskiej Superligi Liceów.

 

Jeśli interesujesz się praktycznym wykorzystaniem zdobytej wiedzy i pasjonujesz się liczbami i ich zastosowaniem w świecie nauki, gospodarki i społeczeństwa, jeżeli świat aplikacji i programów komputerowych nie ma dla Ciebie tajemnic, jeśli potrafisz nie tylko zachwycić się pięknem kopalni soli, ale jednocześnie zgłębiasz istotę jej powstania, jeśli na samą myśl o tworzeniu biznesplanów
i zarządzaniu projektami pojawia się błysk w Twoich oczach, to klasa o profilu ekonomicznym na pewno jest dla Ciebie!