Poznań
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - 1c1 MEDYCZNA DSD
Nazwa oddziału

 1c1 MEDYCZNA DSD

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia lub język niemiecki

chemia

Opis

Klasa medyczna DSD powstała z myślą o kandydatach, którzy wiążą swoją przyszłość z dziedzinami medycznymi, ale również pozostałymi kierunkami przyrodniczymi. Licealiści w tej klasie potrafią doskonale połączyć umiejętności ścisłe i humanistyczne, których synergia ma dominującą rolę w naukach medycznych i przyrodniczych.

Klasa jest objęta patronatem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Wydziału Biologii UAM w Poznaniu a także Republiki Federalnej Niemiec w ramach partnerstwa szkolnego Centrali Kształcenia Obcokrajowców – Partnerschule der Zentrallstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA). Uczniowie tej klasy mają możliwość przystąpienia do bezpłatnego egzaminu na certyfikat językowy Deutsches Sprachdiplom Stufe II (DSD II), co ułatwia podjęcie studiów oraz zdobycie zatrudnienia w krajach niemieckojęzycznych.

Od pierwszej klasy uczniowie mają szansę na:

  • uczestnictwo w wykładach, seminariach, warsztatach naukowych organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu oraz Wydział Biologii i Wydział Chemii UAM w Poznaniu,
  • udział i przygotowanie do wielu konkursów przedmiotowych z biologii i chemii, w tym: Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Olimpiady Ekologicznej, Konkursie Naukowym E(x)plory oraz wielu innych,
  • uczestnictwo w wydarzeniach naukowych i akademickich: Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki, Uczniowskiej Konferencji Młodych Chemików, Dniach Akademickich na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu
  • wiele okazji poszerzania horyzontów językowych: wymianie z Kaiser-Wilhelm und Ratsgymnasium w Hanowerze, dodatkowych lekcjach z native-speakerem w ramach przygotowania do DSD II, przygotowaniach do projektu „Jugend debattiert international” i doskonaleniu wyrażania własnych poglądów w języku niemieckim.

 

Co wyróżnia absolwentów klasy Medycznej DSD?

Średni wynik egzaminów maturalnych z chemii i z biologii uzyskiwany co roku przez uczniów tej klasy należy do najwyższych wyników w Poznaniu*, przez co absolwenci II LO plasują się na pierwszej liście rankingowej na kierunkach: lekarskim i lekarsko-dentystycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.**

Absolwenci zostają studentami między innymi takich kierunków jak: lekarski, farmacja, weterynaria, biotechnologia, biologia, chemia i psychologia.

Przedmioty dodatkowe

Biologia doświadczalna, Biologia medyczna, Chemia doświadczalna i Analiza chemiczna uzupełniają ofertę klasy, która rozszerza naukę w szkole o przydatne aspekty praktyczne z biologii i chemii. Praktyczne podejście pozwoli łatwiej opanować materiał niezbędny do egzaminu maturalnego, udziału w konkursach przedmiotowych, jak  również ułatwi start w laboratoriach na studiach. Profesjonalnie wyposażone pracownie naukowe, z których uczniowie korzystają podczas lekcji, pozwalają im samodzielnie wykonywać eksperymenty badawcze, doświadczenia chemiczne i obserwacje mikroskopowe.

* źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

** stanowią najliczniejszą grupę studentów ze szkół wielkopolskich (źródło: dane uzyskane przez szkołę z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu)