Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Swarzędzu - A- magazynier-logistyk
Nazwa oddziału

 A- magazynier-logistyk

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Zawody

 Magazynier-logistyk

Opis

Magazynier-logistyk to stosunkowo nowy zawód w naszej ofercie edukacyjnej. Powstanie niezwykle rozbudowanej bazy logistycznej w okolicach Swarzędza zrodziło zapotrzebowanie na fachowców w tej dziedzinie. Szeroka współpraca szkoły ze światowymi koncernami logistycznymi mającymi lokalnie swoje siedziby sprawiła, że profesja ta w ofercie naszej szkoły cieszy się szerokim zainteresowaniem i niezwykle dużą popularnością. Do obowiązków magazyniera- logistyka należy: odbieranie, składowanie oraz wydawanie produktów, kontrolowanie ilości i jakości przyjmowanego towaru, przestrzeganie przepisów BHP oraz odpowiednie zarządzanie zgromadzonymi zapasami. Oprócz tego, wśród obowiązków znajduje się przygotowywanie stosownej dokumentacji.

Język obcy - kontynuacja jednego języka ze szkoły podstawowej.