Poznań
Technikum
Technikum Budowlane - 1Dt technik ceramik - specjalizacja: sztuka użytkowa i wzornictwo
Nazwa oddziału

 1Dt technik ceramik - specjalizacja: sztuka użytkowa i wzornictwo

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • plastyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

historia sztuki

Zawody

 Technik ceramik

Opis

Kształcenie w zawodzie technik ceramik to nowa i atrakcyjna propozycja dla uczniów, którzy chcą zdobyć kwalifikacje w unikalnym zawodzie. Ponieważ w Wielkopolsce brak jest szkół kształcących ceramików oraz zdobników ceramiki, a na rynku pracy brakuje takich specjalistów, to podjęcie kształcenia w tym zakresie stanowi gwarancję zdobycia atrakcyjnego i poszukiwanego zawodu.

Zawód łączy w sobie zarówno aspekty manualne, jak i techniczne. Dużym atutem w przypadku kandydatów są uzdolnienia plastyczne i artystyczne umożliwiające samodzielne projektowanie wzorów oraz wykonywanie dekoracji, a także uzdolnienia techniczne ułatwiające obsługę maszyn oraz organizowanie i kontrolowanie procesów związanych z wytwarzaniem ceramiki.

Jeśli podejmiesz naukę w tej klasie, opanujesz wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych teoretycznych. Praktyczne aspekty zawodu poznasz na zajęciach prowadzonych w dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych. Będziesz mieć także możliwość odbycia praktyki zawodowej w firmach związanych z wykonywaniem i zdobieniem ceramiki.

Uzyskanie tytułu technika ceramika pozwoli na podjęcie pracy w małych pracowniach ceramiki artystycznej i zakładach rzemieślniczych oraz w dużych zakładach produkcyjnych. Umiejętności o charakterze plastycznym, polegające na zdobieniu, będą możliwe do wykorzystania w zależności od sposobu wytwarzania ceramiki w danym zakładzie lub pracowni.

Tytuł technika ceramika (wraz z suplementem w języku angielskim) otrzymasz po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji: 

  • CES.03. Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym
  • CES.05. Zdobienie wyrobów ceramicznych 
  • przedmiot rozszerzony: historia sztuki
  • przedmiot uzupełniający: sztuka użytkowa i wzornictwo