Poznań
Technikum
Technikum Budowlane - 1Ct2 technik renowacji elementów architektury - specjalizacja: szkło artystyczne w architekturze
Nazwa oddziału

 1Ct2 technik renowacji elementów architektury - specjalizacja: szkło artystyczne w architekturze

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • plastyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

historia sztuki

Zawody

 Technik renowacji elementów architektury

Opis

Kształcenie w zawodzie technik renowacji elementów architektury w tej specjalności to nowa i atrakcyjna propozycja dla uczniów, którzy chcą zdobyć kwalifikacje w unikalnym zawodzie. W Polsce jest wiele obiektów takich jak kościoły, pałace, dworki zdobionych witrażami. Większość z nich to zabytki wymagające stałej opieki specjalistów, a to oznacza, że zapotrzebowanie na fachowców w dziedzinie konserwacji, renowacji i naprawy witraży jest bardzo duże.

Jeśli podejmiesz naukę w tej klasie, opanujesz wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych teoretycznych. Natomiast praktyczne aspekty zawodu poznasz na zajęciach prowadzonych w dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych, a zwłaszcza w pracowni witrażu. Będziesz mieć także możliwość odbycia praktyki zawodowej w firmach związanych z wykonywaniem i konserwacją witraży w kraju i za granicą. Celem zajęć kierunkowych będzie poznanie techniki cięcia i składania witraży oraz poznanie techniki tradycyjnego malowania - ręcznego nakładania malatur.

Uzyskanie tytułu technika renowacji elementów architektury pozwala na podjęcie pracy w firmach zajmujących się pracami konserwacyjno-remontowymi w zabytkowych obiektach budowlanych, wykonujących dekoracje sztukatorskie i kamieniarskie oraz  prace związane z konserwacją i naprawą witraży. Umożliwia też prowadzenie własnej firmy.

Tytuł technika renowacji elementów architektury (wraz z suplementem w języku angielskim) otrzymasz po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji: 

  • BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
  • BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury
  • przedmiot rozszerzony: historia sztuki
  • przedmiot uzupełniający: techniki witrażowe