Poznań
Technikum
Technikum Budowlane - 1Ct1 technik renowacji elementów architektury - specjalizacja: rzeźba i metaloplastyka
Nazwa oddziału

 1Ct1 technik renowacji elementów architektury - specjalizacja: rzeźba i metaloplastyka

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • plastyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

historia sztuki

Zawody

 Technik renowacji elementów architektury

Opis

Jeśli chcesz zdobyć ciekawe i bardzo przydatne kwalifikacje zawodowe, proponujemy Ci klasę, która kształci w zawodzie technik renowacji elementów architektury. Ponieważ na rynku pracy odczuwalny jest brak specjalistów przygotowanych do wykonywania prac konserwacyjno-remontowych w zabytkowych obiektach budowlanych, podjęcie kształcenia w tym zawodzie stanowi gwarancję zdobycia atrakcyjnego i poszukiwanego zawodu.

Podejmując naukę w tej klasie opanujesz wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych teoretycznych. Natomiast praktyczne aspekty zawodu poznasz na zajęciach prowadzonych w dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych oraz w pracowni sztukatorstwa i kamieniarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Będziesz mieć także możliwość odbycia praktyki zawodowej w firmach związanych z wykonywaniem i konserwacją elementów architektonicznych w kraju i za granicą.

Specjalizacja rzeźba i metaloplastyka dotyczy technologii odlewnictwa metali kolorowych. Uczeń będzie potrafił zaprojektować i wykonać element dekoracyjny rzeźbiarski jako model w gipsie i utrwalić go w metalu, poznając technologie odlewnictwa i obróbki metalu.

Uzyskanie tytułu technika renowacji elementów architektury pozwala na podjęcie pracy w firmach zajmujących się pracami konserwacyjno-remontowymi w zabytkowych obiektach budowlanych, wykonujących dekoracje sztukatorskie i kamieniarskie w budynkach współczesnych oraz związanych z wykonywaniem obiektów małej architektury, a także elementów rzeźbiarskich w metalu. Umożliwia też prowadzenie własnej firmy usługowej.

Tytuł technika renowacji elementów architektury (wraz z suplementem w języku angielskim) otrzymasz po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji: 

  • BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
  • BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

  • przedmiot rozszerzony: historia sztuki
  • przedmiot uzupełniający: odlewnictwo i metaloplastyka