Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 - 1BsI Operator procesów introligatorskich
Nazwa oddziału

 1BsI Operator procesów introligatorskich

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • geografia

Zawody

 Operator procesów introligatorskich

Opis

Operator procesów introligatorskich


Nauczymy Cię:

 • ręcznego i maszynowego wykonywania produktów introligatorskich
 • dobierania odpowiednich materiałów i narzędzi do wykonania opraw książek
 • obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń introligatorskich
 • wykonywania produktów o specjalnym przeznaczeniu – klasery, opakowania, futerały

Zdobyty zawód umożliwi Ci podjęcie pracy w:

 • drukarniach
 • zakładach introligatorskich
 • firmach prowadzących usługi poligraficzne
 • wydawnictwach
 • agencjach reklamowych
 • bibliotekach
 • firmach handlowych branży poligraficznej


Cykl kształcenia wynosi 3 lata.