Poznań
Technikum
Technikum Budowlane - 1Bt technik budownictwa - specjalizacja: konstrukcje żelbetowe i projektowanie
Nazwa oddziału

 1Bt technik budownictwa - specjalizacja: konstrukcje żelbetowe i projektowanie

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik budownictwa

Opis

Budownictwo to nie tylko praca przy realizacji inwestycji, ale także konieczność prowadzenia wielu czynności o charakterze dokumentacyjnym i administracyjnym, zatem na atrakcyjne oferty pracy mogą liczyć zarówno absolwenci, jak i absolwentki. Zdobycie dyplomu technika budownictwa pozwala na uzyskanie uprawnień do wykonywania prac budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji żelbetowych. Jeśli myślisz poważnie o przyszłości i chcesz zaistnieć na rynku pracy, to jest to propozycja dla Ciebie.

Specjalizacja konstrukcje żelbetowe i projektowanie jest związana z przygotowaniem uczniów do wykonywania robót zbrojarskich i betoniarskich, a także organizowania i kontrolowania robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów. Uczeń zdobywa także podstawową wiedzę związaną z projektowaniem.

Tytuł technika budownictwa (wraz z suplementem w języku angielskim) otrzymasz po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji: 

  • BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.
  • BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.
  • przedmiot rozszerzony: matematyka
  • przedmiot uzupełniający: zarządzanie projektami