Poznań
Technikum
Technikum Budowlane - 1At technik budownictwa - specjalizacja: konstrukcje murowe i projektowanie
Nazwa oddziału

 1At technik budownictwa - specjalizacja: konstrukcje murowe i projektowanie

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik budownictwa

Opis

Budownictwo to nie tylko praca przy realizacji inwestycji, ale także konieczność prowadzenia wielu czynności o charakterze dokumentacyjnym i administracyjnym, zatem na atrakcyjne oferty pracy mogą liczyć zarówno absolwenci, jak i absolwentki. Zdobycie dyplomu technika budownictwa pozwala na uzyskanie uprawnień do wykonywania prac budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji murowych. Jeśli myślisz poważnie o przyszłości i chcesz zaistnieć na rynku pracy, to jest to propozycja dla Ciebie.

Specjalizacja konstrukcje murowe i projektowanie jest związana z przygotowaniem uczniów do wykonywania robót murarskich i tynkarskich, a także organizowania i kontrolowania robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów. Uczeń zdobywa także podstawową wiedzę związaną z projektowaniem.

Tytuł technika budownictwa (wraz z suplementem w języku angielskim) otrzymasz po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji: 

  • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
  • BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów. 
  • przedmiot rozszerzony: matematyka
  • przedmiot uzupełniający: fizyka w budownictwie