Poznań
Technikum
Technikum Poligraficzno - Administracyjne - 1R Technik reklamy
Nazwa oddziału

 1R Technik reklamy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • geografia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik reklamy

Opis


Nauczymy Cię:

 • opracowywania ofert handlowych z zakresu sprzedaży usług reklamowych
 •  przygotowywania kampanii reklamowych
 • dobierania środków i nośników reklamy
 • stosowania różnorodnych technik reklamowych
 • organizacji działań promocyjnych
 • organizacji działalności wystawienniczej
 • współpracy z agencjami reklamowymi i mediami
 • tworzenia sloganów reklamowych, scenariuszy reklam radiowych i telewizyjnych oraz projektów graficznych reklam

Zajęcia odbywają się w pracowni reklamy i studiu fotograficznym wyposażonym w nowoczesny sprzęt.

Języki obce:
• j. angielski
• j. niemiecki
• j. hiszpański

Praktyki zawodowe organizujemy w najlepszych poznańskich agencjach reklamowych.

Zdobyty zawód umożliwi Ci podjęcie pracy w:

 • agencjach reklamowych
 • działach marketingu i promocji
 • działach promocji środków masowego przekazu
 • studiach graficznych
 • agencjach d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej