Poznań
Technikum
Technikum Poligraficzno - Administracyjne - 1L Technik logistyk
Nazwa oddziału

 1L Technik logistyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • geografia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik logistyk

Opis


 Nauczymy Cię:
 •  organizacji przewozu ładunków w różnych gałęziach transportu
 • planowania procesu produkcji
 • gospodarowania zapasem
 • obsługi magazynu
 • zasad funkcjonowania logistyki miejskiej
 • posługiwania się nowoczesnymi programami komputerowymi
 • tworzenia dokumentacji magazynowej i transportowej

Praktyki zawodowe  organizujemy w najlepszych poznańskich przedsiębiorstwach logistyczno-spedytorskich.

Języki obce:
• j. angielski
• j. niemiecki
• j. rosyjski

 Współpracujemy z  Politechniką Poznańską i Wyższą Szkołą Logistyki  w Poznaniu.

Zdobyty zawód umożliwi Ci podjęcie pracy w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, transportowych
 • wojskowych oddziałach logistycznych
 • centrach logistycznych
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej

ODNOSIMY SUKCESY W OLIMPIADACH I KONKURSACH