Poznań
Liceum ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 7 - 1D Ekonomiczno-językowa 2022/2023
Nazwa oddziału

 1D Ekonomiczno-językowa 2022/2023

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

geografia

język angielski

Opis

Połączenie matematyki i geografii jako przedmiotów rozszerzonych pozwala uczniom kształcić zdolność analizy i interpretacji danych gospodarczych. Uczniowie maja  możliwość poszerzania swojej wiedzy w ramach współpracy Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym (UP).