Poznań
Liceum ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 7 - 1C Politechniczna 2022/2023
Nazwa oddziału

 1C Politechniczna 2022/2023

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

język angielski

Opis

Klasa akademicka z rozszerzoną matematyką, fizyką i językiem angielskim. W ramach współpracy z Wydziałem Fizyki UAM proponujemy uczniom udział w zajęciach doświadczalnych i wykładach na uniwersytecie. Fizyka w klasie politechnicznej realizowana jest przede wszystkim poprzez aktywność uczniów. Biorą oni udział w projekcie CREDO przy Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.