Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXI Liceum Ogólnokształcące - 1AL2 - architektura & design z elementami nauczania outdoorowego
Nazwa oddziału

 1AL2 - architektura & design z elementami nauczania outdoorowego

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

historia sztuki

geografia

Opis

To unikatowa klasa i całkowita nowość na mapie edukacyjnej Poznania. Outdoor education to popularny nurt kształcenia, który postrzega budynek szkolny jako sztuczne środowisko nauki i tam, gdzie to możliwe, wprowadza zajęcia w środowisku naturalnym. Propozycja powstała z myślą o kandydatach aktywnych, lubiących kontakt z przyrodą i działanie na łonie natury. Interdyscyplinarne warsztaty w terenie, łączące elementy biologii, geografii, historii, historii sztuki i plastyki, czy projektowania architektonicznego, pozwolą w sposób niekonwencjonalny zdobywać wiedzę i doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.


Plenery artystyczne, wycieczki po dalszej i bliższej okolicy pomogą uczniom zrozumieć, że natura może być wspaniałą inspiracją dla przyszłych architektów i designerów. „Zajęcia pod chmurką” skierują uwagę kandydatów na estetykę naturalnego otoczenia, a także zachęcą do czynnego udziału w tworzeniu przyjaznej przestrzeni z zachowaniem troski o środowisko. Nauka w klasie o tej specjalności nie oznacza wyłącznie działań w plenerze. Uczenie się poza murami szkoły będzie realizowane także w formie lekcji muzealnych oraz projektów rozwijających kreatywność i poczucie estetyki w kraju za granicą.


Absolwenci, których zainspiruje naturalne otoczenie człowieka i troska o przyszłość planety, będą mogli dalej kształcić się w takich zawodach, jak: specjalista w zakresie gospodarki przestrzennej, hydrolog, meteorolog, klimatolog, geolog, urbanista, projektant terenów zielonych. Dla uczniów obdarzonych wyobraźnią przestrzenną i pasją tworzenia nauka w klasie architektury i designu może być początkiem drogi do zdobycia kwalifikacji zawodowych w takich specjalnościach, jak: projektant wnętrz, scenograf teatralny, projektant kostiumów, charakteryzator, historyk sztuki.


  • przedmioty rozszerzone: historia sztuki, geografia
  • przedmiot uzupełniający: pracownia architektury i designu