Poznań
Liceum ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 7 - 1B Historyczno-językowa 2022/2023
Nazwa oddziału

 1B Historyczno-językowa 2022/2023

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • historia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język polski

język angielski

historia

Opis

Znajomość języka i przeszłości bywa podstawą dobrej komunikacji. W klasie prowadzone będą działania związane z projektami pamięć i edukacja. Na stałe współpracujemy z pracownikami naukowymi IPN w Poznaniu oraz z Instytutem Historii i WNPiD UAM w Poznaniu. W ramach tej współpracy odbywają się liczne projekty, warsztaty, a także spotkania ze świadkami historii. Świadectw przeszłości uczniowie poszukują podczas licznych zajęć muzealnych (miedzy innymi w Muzeum Powstania Warszawskiego, ECS w Gdańsku, Muzeum Pergamonu czy Holocaustu w Berlinie).