Poznań
Technikum
Technikum Poligraficzno - Administracyjne - 1F Technik fotografii i multimediów
Nazwa oddziału

 1F Technik fotografii i multimediów

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik fotografii i multimediów

Opis


Nauczymy Cię:
• przygotowania planu zdjęciowego
• fotografowania
• obsługiwania profesjonalnych aparatów i kamer cyfrowych oraz specjalistycznego sprzętu
w studiu fotograficznym
• przetwarzania fotografii w programach graficznych
• tworzenia i publikowania nowoczesnych projektów multimedialnych
• przetwarzania oraz publikowania obrazu i projektów graficznych

Praktyki zawodowe zorganizujemy w najlepszych studiach fotograficznych i agencjach reklamowych.

Języki obce:
• j. angielski
• j. niemiecki
• j. rosyjski
• j. hiszpański

Zdobyty zawód umożliwi Ci podjęcie pracy w:
• firmach poligraficznych
• domach medialnych
• wydawnictwach
• agencjach reklamowych
• studiach graficznych
• telewizji

Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach: fotograficznej, grafiki komputerowej i multimedialnej.