Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXI Liceum Ogólnokształcące - 1AL1 - architektura & design
Nazwa oddziału

 1AL1 - architektura & design

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

historia sztuki

geografia

Opis

Klasa o specjalności architektura & design powstała z myślą o kandydatach kreatywnych, wrażliwych na piękno, ciekawych świata i lubiących podróże. Ponieważ jesteśmy przekonani, że na współczesnym rynku pracy ważna jest nie tylko wiedza, ale także praktyka, proponujemy zajęcia terenowe, warsztaty z pracowni architektury & designu oraz kontakt z dobrym wzornictwem (wykłady, spotkania z kreatorami designu, targi i wystawy, zajęcia muzealne). Doświadczeni nauczyciele naszego Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Budowlanego oraz pracownicy współpracujących ze szkołą instytucji wprowadzą uczniów w tajniki architektury i szeroko pojmowanego designu. Proponujemy także udział w warsztatach, których celem jest uwrażliwienie uczniów na estetykę otoczenia, a także zachęcenie do czynnego udziału w tworzeniu przyjaznej przestrzeni z zachowaniem troski o środowisko.


Udział w projektach, mających na celu poznanie bliższej i dalszej okolicy, ułatwi w przyszłości podjęcie pracy w branży turystycznej. Absolwenci, którzy odnajdą w sobie pasję odkrywcy, będą mogli kształcić się w takich zawodach, jak: archeolog, geolog, kulturoznawca czy reporter. Dla uczniów obdarzonych wyobraźnią przestrzenną i pasją tworzenia nauka w klasie architektury i designu może być początkiem drogi do zdobycia kwalifikacji zawodowych w takich specjalnościach, jak: projektant wnętrz, scenograf teatralny, projektant kostiumów, charakteryzator, urbanista, historyk sztuki.


Jeśli nie znosisz szarzyzny i nudy, jeśli lubisz oryginalne przedmioty i zaskakujące, pełne niespodzianek wnętrza, to nasza propozycja z pewnością spełni Twoje oczekiwania.


  • przedmioty rozszerzone: historia sztuki, geografia
  • przedmiot uzupełniający: pracownia architektury i designu