Poznań
Technikum
Technikum Poligraficzno - Administracyjne - 1D Technik procesów drukowania
Nazwa oddziału

 1D Technik procesów drukowania

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • chemia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik procesów drukowania

Opis


Nauczymy Cię:

 • technologii drukowania we wszystkich technikach druku
 • dobierania odpowiednich materiałów, maszyn i urządzeń do procesu drukowania
 • przygotowania form drukowych
 • obsługi maszyn i urządzeń drukarskich
 • planowania i kontrolowania procesów poligraficznych

 Języki obce:
• j. angielski
• j. niemiecki
• j. rosyjski

Praktyki zawodowe organizujemy w najlepszych  drukarniach.

Zdobyty zawód umożliwi Ci podjęcie pracy w:

 • drukarniach – na stanowisku drukarza, pomocnika drukarza, technologa, itp.
 • zakładach poligraficznych
 • firmach prowadzących usługi poligraficzne
 • wydawnictwach
 • agencjach reklamowych
 • firmach handlowych branży poligraficznej