Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące - 1 D Patronacka Klasa Politechniczna - profil politechniczno-fizyczny
Nazwa oddziału

 1 D Patronacka Klasa Politechniczna - profil politechniczno-fizyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

fizyka

matematyka

informatyka

język angielski

Dodatkowe wymagania

 Test kompetencji z języka angielskiego

Opis

Dlaczego tę ofertę kierujemy do Ciebie?

Jeżeli interesujesz się przedmiotami ścisłymi i chciałbyś poszerzać swoją wiedzę – to klasa właśnie dla Ciebie. Znajdziesz się w grupie osób o sprecyzowanych zainteresowaniach matematycznych, fizycznych i informatycznych, planujących studia na kierunkach politechnicznych oraz uniwersyteckich.

Możliwości kontynuacji nauki na studiach wyższych

 Dobór przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym doskonale przygotowuje do egzaminu maturalnego, a zdobyta podczas nauki wiedza pozwoli z powodzeniem na studiowanie takich kierunków jak  matematyka, informatyka, budownictwo, automatyka i robotyka, elektronika i komunikacja, mechatronika i budowa maszyn, energetyka, fizyka, chemia, farmacja, elektrotechnika, akustyka, elektronika, fizyka techniczna, inżynieria zarządzania, bioinżynieria, logistyka, architektura i wiele innych.

 Patronaty i współpraca

Klasa objęta jest patronatami Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, Wydziału Chemii UAM, Uniwersytetu Ekonomicznego, Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Collegium Da Vinci. Ponadto szkoła nawiązała współpracę z Instytutem Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Przedmioty rozszerzone

W patronackiej klasie politechnicznej na poziomie rozszerzonym będziesz uczyć się matematyki, informatyki, fizyki oraz języka angielskiego.

Fakultety dodatkowe:

 W tej klasie w celu poszerzenia wiedzy uczniów prowadzone będą również dodatkowe fakultety: z matematyki, fizyki, informatyki, chemii. Ponadto oferujemy Koła zainteresowań: Modelarstwa Rakietowego, Astronomiczne, MatFan. Dla uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach prowadzone są zajęcia dodatkowe.

Nauczanie dwujęzyczne:

W klasie politechnicznej przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie będą matematyka, chemia, fizyka. Ponadto w ofercie szkoły znajdują następujące przedmioty nauczane dwujęzycznie: język angielski, geografia, biologia, podstawy przedsiębiorczości, historia i wos. Matura zdawana na poziomie dwujęzycznym zwiększy Twoje szanse dostania się na wymarzony kierunek studiów.

Języki obce:

Pierwszy język obcy to język angielski nauczany na poziomie rozszerzonym w wymiarze 6 godzin tygodniowo, w tym 1 godzina tygodniowo z native speakerem.

Drugi język obcy do wyboru: język niemiecki (kontynuacja) lub język hiszpański nauczane międzyoddziałowo i zgodnie ze stopniem zaawansowania.

Dlaczego warto wybrać tę klasę?

Nauka w tej klasie pozwoli Ci na pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych oraz wykorzystanie tej wiedzy w sytuacjach praktycznych. Rozwiniesz umiejętność logicznego myślenia oraz posługiwania się technologią informacyjną niezbędną do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie.

W ramach zajęć informatycznych realizowany będzie rozszerzony program wzmacniany zajęciami z grafiki komputerowej z wykorzystaniem oprogramowania Photoshop i Corel oraz zagadnieniami z robotyki z wykorzystaniem Mindstorms i Raspberry. Nauka informatyki w zakresie rozszerzonym pozwoli Ci zdobyć umiejętności z zakresu tworzenia serwisów internetowych, prowadzenia usług informatycznych, tworzenia i administrowania bazami danych oraz programowania.

Uczniowie klasy politechnicznej regularnie biorą udział w wykładach naukowych na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM oraz w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu. Ponadto biorą udział w zajęciach laboratoryjnych z chemii na Wydziale Chemii UAM oraz z informatyki w Collegium Da Vinci.