Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 42 - 1B terapeutyczna - sprzedawca, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wyk. w budownictwie, zdobnik ceramiki, kowal
Nazwa oddziału

 1B terapeutyczna - sprzedawca, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wyk. w budownictwie, zdobnik ceramiki, kowal

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • informatyka
 • wiedza o społeczeństwie

Zawody

 Kowal

 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownic

 Murarz-tynkarz

 Sprzedawca

 Zdobnik ceramiki

Dodatkowe wymagania

 Wymagana opinia do klasy terapeutycznej

Opis

Proponujemy naukę w klasach ogólnodostępnych i terapeutycznych, które są dedykowane uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (w tym z dysleksją i dysortografią). Zapewniamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną, stałą opiekę psychologa i pedagoga oraz dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. 

 • ZDOBNIK CERAMIKI
 • KOWAL
 • SPRZEDAWCA
 • MURARZ – TYNKARZ
 • MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE


ZDOBNIK CERAMIKI

Chociaż branża ceramiczna jest branżą niszową, to obecnie obserwujemy wyraźny renesans wyrobów ceramicznych – od płytek po porcelanowe zastawy stołowe. Wykwalifikowani zdobnicy ceramiki są dziś na wagę złota, a na mapie edukacyjnej brakuje placówek kształcących w tym zawodzie. Dlatego proponujemy unikalną w skali Wielkopolski klasę przeznaczoną dla uczniów i uczennic o uzdolnieniach manualnych i plastycznych.

Głównym celem pracy zdobnika ceramiki jest podwyższenie wartości estetycznej wyrobu przez umiejętne powiązanie rodzaju i wielkości dekoracji z formą obiektu. Jako młodzi adepci sztuki ceramicznej, oprócz wiedzy teoretycznej o materiałach ceramicznych, metodach wytwarzania oraz urządzeniach stosowanych w branży ceramicznej, będziecie mieć możliwość poznania różnych technik zdobienia wyrobów ceramicznych np. malowanie ręczne, natryskowe, obwódkowanie, stemplowanie, fotoceramika, czy za pomocą drukarek 3D lub kalkomanii.

Praca zdobnika ceramiki ma charakter indywidualny, wymaga cierpliwości i precyzji. Z tego względu warto podkreślić terapeutyczne znaczenie kształcenia w tej specjalności. 

 • Kwalifikacja: CES.05. Zdobienie wyrobów ceramicznych
KOWAL – specjalizacja: obróbka i zdobienie metalu

Kowalstwo jest współcześnie sztuką użytkową, która zdobi nasze domy. Kowal wykuwa balustrady, ogrodzenia, kraty okienne, bramy i furtki wejściowe, meble ogrodowe oraz lampy i świeczniki. Istnieje ogromne zainteresowanie, a wręcz moda, na ręcznie kute elementy dekoracyjne stosowane w budownictwie. Tak zwana „ręczna robota” jest obecnie bardzo doceniania ze względu na oryginalność i niepowtarzalność, ale też nowoczesny wygląd, inspirowany elementami historycznymi. Im bardziej wzrasta zapotrzebowanie na wyroby wykonywane przez kowala, tym bardziej odczuwalny jest deficyt wykwalifikowanych rzemieślników. Obecnie w Wielkopolsce brak szkół, w których młodzi ludzie mogliby uczyć się tego zawodu.

Chcąc zapełnić powstałą lukę, pragniemy zaproponować możliwość zdobycia unikalnych i poszukiwanych kwalifikacji w zawodzie kowal. Jako młodzi adepci kowalstwa, oprócz wiedzy teoretycznej uzyskacie możliwość pracy z materiałem o oryginalnej i niepowtarzalnej formie oraz zapoznacie się z podstawami miecznictwa i nożownictwa. Umiejętność wytwarzania broni przy użyciu technik i materiałów z danej epoki jest poszukiwana ze względu na popularność tzw. grup rekonstrukcyjnych.

Praca kowala ma charakter indywidualny, wymaga siły, cierpliwości i precyzji. Nauka może mieć charakter terapeutyczny.

 • Kwalifikacja: MEC.02. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich


SPRZEDAWCA

Zgodnie z charakterem i specyfiką szkoły proponujemy naukę w zawodzie sprzedawca ze szczególnym uwzględnieniem branży budowlanej. Dla ucznia tej klasy ważne będzie zdobycie fachowej wiedzy związanej z oferowanymi towarami oraz profesjonalne doradztwo techniczne. Wraz z dynamicznym rozwojem sektora budownictwa istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych sprzedawców w tym sektorze. Celem kształcenia w zawodzie: sprzedawca materiałów budowlanych jest przygotowanie absolwenta do wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży, przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.

Jest to zawód dla osób lubiących kontakt z ludźmi, posiadających umiejętności interpersonalne, cierpliwość i kulturę osobistą. Bardzo ważna jest fachowa wiedza towaroznawcza, podzielność uwagi, uzdolnienia rachunkowe oraz umiejętności związane z obsługą urządzeń sklepowych. 

 • Kwalifikacja: HAN.01. Prowadzenie sprzedaży 


MURARZ – TYNKARZ

Murarz – tynkarz zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych, wykuwaniem otworów, wykonywaniem schodów, filarów, stropów, tynków zewnętrznych i wewnętrznych (wapiennych, cementowych, żywicznych, alabastrowych) oraz tynków suchych (np. płyty gipsowe) na ściany i stropy budowli. Do zadań murarza – tynkarza należy: wykonywanie robót murarskich i budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną budowli i normami, dobór materiałów i narzędzi do wykonania robót, murowanie konstrukcji budowlanych, tynkowanie ścian z użyciem własnych zapraw tynkarskich lub gotowych mieszanek, wykonywanie remontów budynków, rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych, ocenianie jakości wykonanych robót murarskich i tynkarskich.

Jako absolwent klasy o specjalności murarz – tynkarz znajdziesz zatrudnienie w firmie związanej z branżą budowlaną.

 • Kwalifikacja: BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich


MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Rozwój budownictwa w Polsce powoduje bardzo duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych robotników specjalizujących się w nowoczesnym wykańczaniu wnętrz oraz pracach wykonywanych na ostatnim etapie realizowania inwestycji budowlanej. Monter wykonuje prace: tynkarskie, glazurnicze, posadzkarskie, malarsko–tapeciarskie oraz suche zabudowy. Podejmując naukę w zawodzie montera możesz zdobyć poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje, ponieważ brakuje fachowców w tym zawodzie.

Absolwenci są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych. Uczniowie są dobrze przygotowywani do podjęcia pracy zawodowej, ponieważ podczas praktycznej nauki zawodu odbywają praktyki bezpośrednio u potencjalnych pracodawców. 

Jako absolwent klasy o specjalności monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie znajdziesz zatrudnienie w firmie wykonującej usługi dla budownictwa. Możesz również prowadzić własną działalność polegającą na świadczeniu usług wykończeniowych albo znaleźć zatrudnienie w krajach Unii Europejskiej. 

 • Kwalifikacja: BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych w budownictwie