Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące - 1 C Patronacka Klasa Medyczna
Nazwa oddziału

 1 C Patronacka Klasa Medyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

język angielski

Dodatkowe wymagania

 Test kompetencji z języka angielskiego

Opis

Dlaczego tę ofertę kierujemy do Ciebie?

Jeśli marzysz o studiowaniu medycyny – to klasa właśnie dla Ciebie!

Patronaty

Patronacka klasa medyczna objęta jest patronatem Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Biologii UAM, Wydziału Chemii UAM, Katedry Rehabilitacji Narządu Ruchu AWF.

Możliwości kontynuacji nauki

Zdobyta podczas nauki wiedza pozwoli Tobie na studiowanie kierunków takich jak: medycyna, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia, rehabilitacja, dietetyka, zdrowie publiczne, elektrokardiologia, ratownictwo medyczne, inżynieria środowiska, biotechnologia, biologia, chemia, bioinżynieria, bioinformatyka, kosmetologia, biochemia, biofizyka, weterynaria, leśnictwo, ochrona środowiska, architektura krajobrazu i wiele innych.

 Przedmioty rozszerzone

W klasie medycznej na poziomie rozszerzonym będziesz uczył się biologii, chemii oraz języka angielskiego.

 Przedmioty uzupełniające

Wśród przedmiotów uzupełniających znajdą się: przedmioty ścisłe w medycynie: chemia doświadczalna oraz biologia doświadczalna, fizyka medyczna oraz język łaciński.

 Nauczanie dwujęzyczne

 W ofercie szkoły znajdują się następujące przedmioty nauczane dwujęzycznie: język angielski, biologia, chemia. Ponadto w ofercie szkoły znajdują się następujące przedmioty nauczane dwujęzycznie: fizyka, podstawy przedsiębiorczości, geografia, historia oraz wiedza o społeczeństwie. Matura zdawana na poziomie dwujęzycznym zwiększy Twoje szanse dostania się na wymarzony kierunek studiów.

Języki obce

Język angielski nauczany będzie na poziomie dwujęzycznym w wymiarze 6 godzin tygodniowo, w tym 1 godzina tygodniowo z native speakerem. Drugi język obcy do wyboru – język niemiecki ( kontynuacja) lub hiszpański nauczany zgodnie ze stopniem zaawansowania.

Dlaczego warto wybrać tę klasę?

W patronackiej klasie medycznej zajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi, dzięki którym teoria łączona będzie z ćwiczeniami laboratoryjnymi oraz zajęciami warsztatowymi. Stwarza to ogromne możliwości rozwoju kompetencji i kontynuowania nauki na wyższych uczelniach. Podczas nauki będziesz uczestniczyć w wykładach, warsztatach i ćwiczeniach prowadzonych na wyższych uczelniach w ramach umów partnerskich.