Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące - 1 Bw Patronacka klasa Prawniczo-Psychologiczna - profil z rozszerzoną wiedzą o społeczeństwie
Nazwa oddziału

 1 Bw Patronacka klasa Prawniczo-Psychologiczna - profil z rozszerzoną wiedzą o społeczeństwie

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • wiedza o społeczeństwie
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język polski

wiedza o społeczeństwie

język angielski

Dodatkowe wymagania

 Test kompetencji z języka angielskiego

Opis

Dlaczego tę ofertę kierujemy do Ciebie?

 Jeśli Twoją  pasją są nauki humanistyczne, a marzenia ściśle związane z zawodem prawnika, publicysty lub psychologa – to klasa właśnie dla Ciebie. Profil ten pozwoli Ci stać się częścią niezwykle ciekawego świata literatury, kultury, sztuki, historii, socjologii oraz prawa. Zagadnienia polityczne staną się podstawą do interesujących i merytorycznych dyskusji, a język obcy przestanie być barierą w komunikacji.

Patronaty

Klasa jest objęta patronatem Wydziału Prawa i Administracji UAM, Wydziału Historii UAM, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Wydziału Neofilologii UAM, Instytutu Psychologii UAM oraz Collegium Da Vinci. Ponadto współpracujemy z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Wydziałem Anglistyki UAM oraz Sądem Okręgowym w Poznaniu.

Możliwość kontynuowania nauki

Profil ten umożliwia kontynuowanie nauki na kierunkach takich jak: prawo, historia, historia sztuki, politologia, nauki społeczne, administracja, stosunki międzynarodowe, studia filologiczne, filmoznawstwo, dziennikarstwo, psychologia, psychologia biznesu, psychologia kliniczna, psychologia zdrowia, pedagogika, doradztwo zawodowe, kognitywistyka, coaching, terapia zajęciowa, socjologia, kulturoznawstwo oraz wiele innych. Ponadto przedmioty nauczane dwujęzycznie umożliwiają zdawanie matury dwujęzycznej, która otwiera drogę do dalszej edukacji na zagranicznych uczelniach.

Przedmioty rozszerzone

W patronackiej klasie prawniczo-psychologicznej przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym to: język polski, wiedza o społeczeństwie oraz język angielski.

Przedmioty uzupełniające

Wśród przedmiotów uzupełniających znajdą się: podstawy prawa i retoryki lub podstawy psychologii i neurobiologii,  język łaciński.

Nauczanie dwujęzyczne

W ofercie szkoły znajdują się następujące przedmioty nauczane dwujęzycznie: język angielski, wos, podstawy przedsiębiorczości, geografia, biologia, chemia, matematyka. Matura zdawana na poziomie dwujęzycznym zwiększy Twoje szanse dostania się na wymarzony kierunek studiów.

Języki obce

Pierwszy język obcy to język angielski nauczany na poziomie dwujęzycznym w wymiarze 6 godzin tygodniowo, w tym 1 godzina tygodniowo z native speakerem.

Drugi język obcy do wyboru: język niemiecki (kontynuacja) lub język hiszpański nauczane międzyoddziałowo i zgodnie ze stopniem zaawansowania. Trzeci język obcy oferowany w tej klasie to łacina.

Dlaczego wybrać tę klasę?

Udział w licznych wykładach z zakresu języka polskiego, historii  i prawa umożliwi Ci poszerzenie wiedzy zdobytej na zajęciach,  a warsztaty zachęcą do aktywności politycznej, społecznej i artystycznej. Podczas obserwacji rozpraw sądowych, a także uczestnictwa w rozprawach moderowanych, poznasz procedury i zagadnienia z zakresu polskiej jurysdykcji. Dzięki  debatom oksfordzkim nauczysz się  prezentować swoje poglądy oraz prowadzić dyskusje. Warsztaty dziennikarskie, antydyskryminacyjne oraz udział w lekcjach muzealnych, z historii sztuki czy w przedstawieniach teatralnych oraz pokazach artystycznych wprowadzą Cię w świat szeroko pojętej kultury. Program psychologiczny realizowany w klasie patronackiej umożliwi zrozumienie specyfiki myślenia psychologicznego oraz pozwoli przełożyć zdobytą wiedzę teoretyczną na interpretację zdarzeń z życia codziennego.