Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Rokietnicy - I_BS - oddział wielozawodowy
Nazwa oddziału

 I_BS - oddział wielozawodowy

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Zawody

 Wielozawodowa

Opis

oddział wielozawodowy