Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Rokietnicy - I_LO - liceum ogólnokształcące
Nazwa oddziału

 I_LO - liceum ogólnokształcące

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

geografia

język angielski

Opis

profil matematyczno-geograficzny