Poznań
Technikum
Technikum w Rokietnicy - I_TAK_5 - technik architektury krajobrazu
Nazwa oddziału

 I_TAK_5 - technik architektury krajobrazu

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

biologia

Zawody

 Technik architektury krajobrazu

Opis

technik architektury krajobrazu