Poznań
Technikum
Technikum w Rokietnicy - I_TR_5 - technik reklamy
Nazwa oddziału

 I_TR_5 - technik reklamy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik reklamy

Opis

technik reklamy