Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 42 - 1A ogólnodostępna - sprzedawca, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wyk. w budownictwie
Nazwa oddziału

 1A ogólnodostępna - sprzedawca, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wyk. w budownictwie

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • informatyka
 • wiedza o społeczeństwie

Zawody

 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownic

 Murarz-tynkarz

 Sprzedawca

Opis

Proponujemy naukę w klasach ogólnodostępnych i terapeutycznych, które są dedykowane uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (w tym z dysleksją i dysortografią). Zapewniamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną, stałą opiekę psychologa i pedagoga oraz dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. 

 • ZDOBNIK CERAMIKI
 • ZŁOTNIK – JUBILER
 • KOWAL
 • SPRZEDAWCA
 • MURARZ – TYNKARZ
 • MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE


SPRZEDAWCA 

Zgodnie z charakterem i specyfiką szkoły proponujemy naukę w zawodzie sprzedawca ze szczególnym uwzględnieniem branży budowlanej. Dla ucznia tej klasy ważne będzie zdobycie fachowej wiedzy związanej z oferowanymi towarami oraz profesjonalne doradztwo techniczne. Wraz z dynamicznym rozwojem sektora budownictwa istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych sprzedawców w tym sektorze. Celem kształcenia w zawodzie: sprzedawca materiałów budowlanych jest przygotowanie absolwenta do wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży, przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży. 

Jest to zawód dla osób lubiących kontakt z ludźmi, posiadających umiejętności interpersonalne, cierpliwość i kulturę osobistą. Bardzo ważna jest fachowa wiedza towaroznawcza, podzielność uwagi, uzdolnienia rachunkowe oraz umiejętności związane z obsługą urządzeń sklepowych. 

 • Kwalifikacja: HAN.01. Prowadzenie sprzedaży


MURARZ – TYNKARZ 

Murarz – tynkarz zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych, wykuwaniem otworów, wykonywaniem schodów, filarów, stropów, tynków zewnętrznych i wewnętrznych (wapiennych, cementowych, żywicznych, alabastrowych) oraz tynków suchych (np. płyty gipsowe) na ściany i stropy budowli. Do zadań murarza – tynkarza należy: wykonywanie robót murarskich i budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną budowli i normami, dobór materiałów i narzędzi do wykonania robót, murowanie konstrukcji budowlanych, tynkowanie ścian z użyciem własnych zapraw tynkarskich lub gotowych mieszanek, wykonywanie remontów budynków, rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych, ocenianie jakości wykonanych robót murarskich i tynkarskich. 

Jako absolwent klasy o specjalności murarz – tynkarz znajdziesz zatrudnienie w firmie związanej z branżą budowlaną. 

 • Kwalifikacja: BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich


MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Rozwój budownictwa w Polsce powoduje bardzo duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych robotników specjalizujących się w nowoczesnym wykańczaniu wnętrz oraz pracach wykonywanych na ostatnim etapie realizowania inwestycji budowlanej. Monter wykonuje prace: tynkarskie, glazurnicze, posadzkarskie, malarsko–tapeciarskie oraz suche zabudowy. Podejmując naukę w zawodzie montera możesz zdobyć poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje, ponieważ brakuje fachowców w tym zawodzie. 

Absolwenci są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych. Uczniowie są dobrze przygotowywani do podjęcia pracy zawodowej, ponieważ podczas praktycznej nauki zawodu odbywają praktyki bezpośrednio u potencjalnych pracodawców. 

Jako absolwent klasy o specjalności monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie znajdziesz zatrudnienie w firmie wykonującej usługi dla budownictwa. Możesz również prowadzić własną działalność polegającą na świadczeniu usług wykończeniowych albo znaleźć zatrudnienie w krajach Unii Europejskiej. 

 • Kwalifikacja: BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych w budownictwie