Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Murowanej Goślinie - 1 C wielozawodowa
Nazwa oddziału

 1 C wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Zawody

 Wielozawodowa

Opis