Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Murowanej Goślinie - 1 B mechatronik klasa patronacka firmy "SOLARIS BUS&Coach" S.A."
Nazwa oddziału

 1 B mechatronik klasa patronacka firmy "SOLARIS BUS&Coach" S.A."

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Zawody

 Mechatronik

Opis