Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 34 - 1 eB elektronik
Nazwa oddziału

 1 eB elektronik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Zawody

 Elektronik

Opis

CEL KSZTAŁCENIA:

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do: montowania elementów oraz układów elektronicznych; demontowania i przygotowywania do recyklingu elementów urządzeń i instalacji elektronicznych.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

ELM.02. MONTAŻ ORAZ INSTALOWANIE UKŁADÓW I URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH


WYBRANE PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

podstawy elektrotechniki i elektroniki;
rysunek techniczny i AutoCad;
montaż mechaniczny i elektroniczny;
urządzenia i instalacje elektroniczne;
montaż i instalacje urządzeń elektronicznych;

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY:

zakłady przemysłowe produkujące urządzenia elektroniczne;
warsztaty naprawcze urządzeń oraz aparatury elektronicznej;
specjalistyczne placówki handlowe;
warsztaty usługowe i firmy instalujące sprzęt elektroniczny powszechnego użytku.

WSPÓŁPRACA:

Solaris Bus & Coach S.A.
MPK Poznań Sp. z o.o.

DODATKOWE INFORMACJE:

zajęcia praktyczne w zakładach pracy
certyfikaty językowe DSD I PRO; FCE i CAE
certyfikaty CISCO Networking Academy oraz Microsoft
uprawnienia SEP do 1 KV
akademia Huawei
akademia MikroTik
stypendia naukowe