Poznań
Technikum
Technikum w Murowanej Goślinie - 1 tżh technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 1 tżh technik żywienia i usług gastronomicznych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

biologia

Zawody

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Opis