Poznań
Technikum
Technikum w ZS w Bolechowie - 1 til technik logistyk
Nazwa oddziału

 1 til technik logistyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

geografia

matematyka

Zawody

 Technik logistyk

Opis