Poznań
Technikum
Technikum w ZS w Bolechowie - 1 til technik informatyk
Nazwa oddziału

 1 til technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

geografia

Zawody

 Technik informatyk

Opis