Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Bolechowie - 1 awpm policyjna (mundurowa)
Nazwa oddziału

 1 awpm policyjna (mundurowa)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • wiedza o społeczeństwie
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

wiedza o społeczeństwie

geografia

Opis