Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Bolechowie - 1 awpm wojskowa (mundurowa)
Nazwa oddziału

 1 awpm wojskowa (mundurowa)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • wiedza o społeczeństwie
  • historia

Przedmioty rozszerzone

wiedza o społeczeństwie

historia

Opis